Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q1 2016 2016 (Baten): Hoofdfunctie : Realisatie Q1 2016 2016: (Baten)

Hoofdfunctie Hoofdfunctie Bedrag werkelijk
Totaal €146.981.174,17
ALGEMEEN BESTUUR €855.934,09
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID €121.686,23
VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT €2.106.555,36
ECONOMISCHE ZAKEN -€874.838,32
ONDERWIJS €84.479,71
CULTUUR EN RECREATIE €1.866.633,66
SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING €7.625.844,03
VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU €25.885.186,08
RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING €23.050.615,73
FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN €86.259.077,60

Realisatie Q1 2016 2016 (Baten): Hoofdfunctie : Realisatie Q1 2016 2016: (Baten)

Realisatie Q1 2016 2016 (Baten): Hoofdfunctie : Realisatie Q1 2016 2016: (Baten)