Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q1 2016 2016 (Lasten): Grootboekcluster : Lasten Energie

Grootboekcluster Grootboekcluster Geboekt
Totaal €1.036.767,64
attentie aan collega <25(p gebeurtenis) €100,78
Subsidie-, in natura aan personen €100,78
Abonnementen, boeken etc. €301,04
consumpties intern ook jub, afscheid €1.836,40
attentie aan collega ivm arbeidsrelatie €100,78
Abonnementen, boeken etc. €301,04
Bovenmatige reis- en verblijfskosten €1.237,37
attentie aan collega ivm arbeidsrelatie €100,78
consumpties intern ook jub, afscheid €1.836,40
Opleiding, cursussen, seminars €3.598,00
Levering diensten door derden €15.136,55
Levering diensten door derden €15.136,55
Levering diensten door derden €15.136,55
Doorbelasting obv vast tarief €116.512,50
Bovenmatige reis- en verblijfskosten €8.753,75
Abonnementen, boeken etc. €301,04
FPU-uitkeringen €40.240,77
attentie aan collega <25(p gebeurtenis) €100,78
consumpties intern ook jub, afscheid €1.836,40
consumpties intern ook jub, afscheid €1.836,40
Maaltijden Overwerk met zakelijke krktr €1.594,26
Sociale lasten €4.268,85
Levering diensten door derden €15.136,55
Maaltijden Overwerk met zakelijke krktr €1.594,26
Maaltijden Overwerk met zakelijke krktr €1.594,26
Doorbelasting obv vast tarief €116.512,50
Onkosten vergoeding €6.619,80
consumpties intern ook jub, afscheid €1.836,40
Opleiding, cursussen, seminars €3.598,00
Overwerk €1.594,26
attentie aan collega <25(p gebeurtenis) €100,78
Bovenmatige reis- en verblijfskosten €8.753,75
Representatiekosten, relatiegeschenken €191,11
Representatiekosten, relatiegeschenken €191,11
Salarissen €139.975,68
Opleiding, cursussen, seminars €3.598,00
Sociale lasten €4.268,85
Doorbelasting obv vast tarief €116.512,50
FPU-uitkeringen €40.240,77
Doorbelasting obv vast tarief €116.512,50
Zakelijke reis- en verblijfkstn €7.516,38
Bovenmatige reis- en verblijfskosten €1.237,37
Onkosten vergoeding €6.619,80
Wachtgelden €203.084,60
Zakelijke reis- en verblijfkstn €9.110,64

Realisatie Q1 2016 2016 (Lasten): Grootboekcluster : Lasten Energie

Realisatie Q1 2016 2016 (Lasten): Grootboekcluster : Lasten Energie

attentie aan collega <25(p gebeurtenis)

€100,78

Subsidie-, in natura aan personen

€100,78

Abonnementen, boeken etc.

€301,04

consumpties intern ook jub, afscheid

€1.836,40

attentie aan collega ivm arbeidsrelatie

€100,78

Abonnementen, boeken etc.

€301,04

Bovenmatige reis- en verblijfskosten

€1.237,37

attentie aan collega ivm arbeidsrelatie

€100,78

consumpties intern ook jub, afscheid

€1.836,40

Opleiding, cursussen, seminars

€3.598,00

Levering diensten door derden

€15.136,55

Levering diensten door derden

€15.136,55

Levering diensten door derden

€15.136,55

Doorbelasting obv vast tarief

€116.512,50

Bovenmatige reis- en verblijfskosten

€8.753,75

Abonnementen, boeken etc.

€301,04

FPU-uitkeringen

€40.240,77

attentie aan collega <25(p gebeurtenis)

€100,78

consumpties intern ook jub, afscheid

€1.836,40

consumpties intern ook jub, afscheid

€1.836,40

Maaltijden Overwerk met zakelijke krktr

€1.594,26

Sociale lasten

€4.268,85

Levering diensten door derden

€15.136,55

Maaltijden Overwerk met zakelijke krktr

€1.594,26

Maaltijden Overwerk met zakelijke krktr

€1.594,26

Doorbelasting obv vast tarief

€116.512,50

Onkosten vergoeding

€6.619,80

consumpties intern ook jub, afscheid

€1.836,40

Opleiding, cursussen, seminars

€3.598,00

Overwerk

€1.594,26

attentie aan collega <25(p gebeurtenis)

€100,78

Bovenmatige reis- en verblijfskosten

€8.753,75

Representatiekosten, relatiegeschenken

€191,11

Representatiekosten, relatiegeschenken

€191,11

Salarissen

€139.975,68

Opleiding, cursussen, seminars

€3.598,00

Sociale lasten

€4.268,85

Doorbelasting obv vast tarief

€116.512,50

FPU-uitkeringen

€40.240,77

Doorbelasting obv vast tarief

€116.512,50

Zakelijke reis- en verblijfkstn

€7.516,38

Bovenmatige reis- en verblijfskosten

€1.237,37

Onkosten vergoeding

€6.619,80

Wachtgelden

€203.084,60

Zakelijke reis- en verblijfkstn

€9.110,64

Totaal

€1.036.767,64