Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q1 2016 2016 (Lasten): Grootboekcluster : Lasten Energie

Grootboekcluster Grootboekcluster Geboekt
Totaal €1.036.767,64
Levering diensten door derden €15.136,55
consumpties intern ook jub, afscheid €1.836,40
Bovenmatige reis- en verblijfskosten €8.753,75
consumpties intern ook jub, afscheid €1.836,40
Salarissen €139.975,68
Representatiekosten, relatiegeschenken €191,11
Maaltijden Overwerk met zakelijke krktr €1.594,26
consumpties intern ook jub, afscheid €1.836,40
consumpties intern ook jub, afscheid €1.836,40
Abonnementen, boeken etc. €301,04
Levering diensten door derden €15.136,55
Subsidie-, in natura aan personen €100,78
FPU-uitkeringen €40.240,77
Sociale lasten €4.268,85
Doorbelasting obv vast tarief €116.512,50
Abonnementen, boeken etc. €301,04
Abonnementen, boeken etc. €301,04
attentie aan collega <25(p gebeurtenis) €100,78
Zakelijke reis- en verblijfkstn €9.110,64
Onkosten vergoeding €6.619,80
Wachtgelden €203.084,60
Bovenmatige reis- en verblijfskosten €1.237,37
Levering diensten door derden €15.136,55
Onkosten vergoeding €6.619,80
attentie aan collega <25(p gebeurtenis) €100,78
Opleiding, cursussen, seminars €3.598,00
Zakelijke reis- en verblijfkstn €7.516,38
consumpties intern ook jub, afscheid €1.836,40
Overwerk €1.594,26
Levering diensten door derden €15.136,55
Maaltijden Overwerk met zakelijke krktr €1.594,26
Opleiding, cursussen, seminars €3.598,00
FPU-uitkeringen €40.240,77
Doorbelasting obv vast tarief €116.512,50
attentie aan collega ivm arbeidsrelatie €100,78
Bovenmatige reis- en verblijfskosten €1.237,37
Doorbelasting obv vast tarief €116.512,50
attentie aan collega ivm arbeidsrelatie €100,78
Bovenmatige reis- en verblijfskosten €8.753,75
Sociale lasten €4.268,85
Maaltijden Overwerk met zakelijke krktr €1.594,26
Opleiding, cursussen, seminars €3.598,00
attentie aan collega <25(p gebeurtenis) €100,78
Doorbelasting obv vast tarief €116.512,50
Representatiekosten, relatiegeschenken €191,11

Realisatie Q1 2016 2016 (Lasten): Grootboekcluster : Lasten Energie

Realisatie Q1 2016 2016 (Lasten): Grootboekcluster : Lasten Energie

Levering diensten door derden

€15.136,55

consumpties intern ook jub, afscheid

€1.836,40

Bovenmatige reis- en verblijfskosten

€8.753,75

consumpties intern ook jub, afscheid

€1.836,40

Salarissen

€139.975,68

Representatiekosten, relatiegeschenken

€191,11

Maaltijden Overwerk met zakelijke krktr

€1.594,26

consumpties intern ook jub, afscheid

€1.836,40

consumpties intern ook jub, afscheid

€1.836,40

Abonnementen, boeken etc.

€301,04

Levering diensten door derden

€15.136,55

Subsidie-, in natura aan personen

€100,78

FPU-uitkeringen

€40.240,77

Sociale lasten

€4.268,85

Doorbelasting obv vast tarief

€116.512,50

Abonnementen, boeken etc.

€301,04

Abonnementen, boeken etc.

€301,04

attentie aan collega <25(p gebeurtenis)

€100,78

Zakelijke reis- en verblijfkstn

€9.110,64

Onkosten vergoeding

€6.619,80

Wachtgelden

€203.084,60

Bovenmatige reis- en verblijfskosten

€1.237,37

Levering diensten door derden

€15.136,55

Onkosten vergoeding

€6.619,80

attentie aan collega <25(p gebeurtenis)

€100,78

Opleiding, cursussen, seminars

€3.598,00

Zakelijke reis- en verblijfkstn

€7.516,38

consumpties intern ook jub, afscheid

€1.836,40

Overwerk

€1.594,26

Levering diensten door derden

€15.136,55

Maaltijden Overwerk met zakelijke krktr

€1.594,26

Opleiding, cursussen, seminars

€3.598,00

FPU-uitkeringen

€40.240,77

Doorbelasting obv vast tarief

€116.512,50

attentie aan collega ivm arbeidsrelatie

€100,78

Bovenmatige reis- en verblijfskosten

€1.237,37

Doorbelasting obv vast tarief

€116.512,50

attentie aan collega ivm arbeidsrelatie

€100,78

Bovenmatige reis- en verblijfskosten

€8.753,75

Sociale lasten

€4.268,85

Maaltijden Overwerk met zakelijke krktr

€1.594,26

Opleiding, cursussen, seminars

€3.598,00

attentie aan collega <25(p gebeurtenis)

€100,78

Doorbelasting obv vast tarief

€116.512,50

Representatiekosten, relatiegeschenken

€191,11

Totaal

€1.036.767,64