Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting 2016 2016 (Baten): Hoofdfunctie : Begroting 2016 2016: (Baten)

Hoofdfunctie Hoofdfunctie Totaal begroting
Totaal €288.222.983,00
Algemeen Bestuur €2.905.253,00
Openbare Orde En Veiligheid €1.263.368,00
Verkeer, Vervoer En Waterstaat €24.786.983,00
Economische Zaken €208.851,00
Onderwijs €5.496.641,00
Cultuur En Recreatie €2.001.702,00
Sociale Voorzieningen En Maatschappelijke Dienstverlening €37.313.708,00
Volksgezondheid En Milieu €14.267.288,00
Ruimtelijke Ordening En Volkshuisvesting €10.935.752,00
Financiering En Algemene Dekkingsmiddelen €189.043.437,00

Begroting 2016 2016 (Baten): Hoofdfunctie : Begroting 2016 2016: (Baten)

Begroting 2016 2016 (Baten): Hoofdfunctie : Begroting 2016 2016: (Baten)