Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting 2015 Q3 2015 (Baten): Hoofdfunctie : Begroting 2015 Q3 2015: (Baten)

Hoofdfunctie Hoofdfunctie Begroot t/m 3e kwartaal
Totaal €62.259.148,00
Algemeen bestuur €347.951,00
Openbare orde en veiligheid €78.241,00
Verkeer, vervoer en waterstaat €2.839.720,00
Economische zaken €26.988,00
Onderwijs €32.739,00
Cultuur en recreatie €1.286.173,00
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening €2.553.121,00
Volksgezondheid en milieu €3.077.638,00
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting €9.227.322,00
Financiering en algemene dekkingsmiddelen €42.789.255,00

Begroting 2015 Q3 2015 (Baten): Hoofdfunctie : Begroting 2015 Q3 2015: (Baten)

Begroting 2015 Q3 2015 (Baten): Hoofdfunctie : Begroting 2015 Q3 2015: (Baten)