Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting 2016 (Baten): Hoofdfunctie : Begroting 2016: (Baten)

Hoofdfunctie Hoofdfunctie Bedrag
Totaal €0,00
Financiering en algemene dekkingsmiddelen €0,00
Algemeen bestuur €0,00
Verkeer en vervoer €0,00
Waterhuishouding €0,00
Milieubeheer €0,00
Recreatie en natuur €0,00
Economische en agrarische zaken €0,00
Welzijn €0,00
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting €0,00

Begroting 2016 (Baten): Hoofdfunctie : Begroting 2016: (Baten)

Begroting 2016 (Baten): Hoofdfunctie : Begroting 2016: (Baten)