Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie 2014 (Lasten): Hoofdfunctie : Realisatie 2014: (Lasten)

Hoofdfunctie Hoofdfunctie Bedrag
Totaal €530.249.410,20
Financiering en algemene dekkingsmiddelen €148.591.728,40
Algemeen bestuur €28.099.805,20
Openbare orde en veiligheid €788.860,83
Verkeer en vervoer €139.585.188,69
Waterhuishouding €2.710.350,40
Milieubeheer €24.259.896,39
Recreatie en natuur €33.654.415,02
Economische en agrarische zaken €34.633.683,69
Welzijn €68.039.591,97
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting €49.885.889,61

Realisatie 2014 (Lasten): Hoofdfunctie : Realisatie 2014: (Lasten)

Realisatie 2014 (Lasten): Hoofdfunctie : Realisatie 2014: (Lasten)