Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie 2014 (Lasten): Kostensoort : Aankopen niet duurzame goedere

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €115.507,62
Telecom gesprekskosten vast €21,11
Huren €68,18
Documentatie aanschaf €479,29
Documentatie abonnement €70,00
Overige specifieke gebruiksgoederen €487,45
Overige specifieke verbruiksgoederen €180,96
Adviesdiensten door derden €1.724,01
Advertenties €2.794,04
Overige diensten van derden €51.065,78
Attenties pers wellevendheid <€25 €4.589,77
Geschenk pers feestdagen >€25 €409,91
Geschenken aan externen/relaties €14.487,95
Reiskosten vliegtuig, taxi, boot €14,99
Verblijfkosten werkzaamehden elders €440,26
Werklunch/diner zakelijke relaties €2.457,26
Maaltijden als gevolg van overwerk €103,52
Taart/frisdrank in werktijd €16.765,41
Personeelsactiviteit/jubilea intern €75,48
Vergadering/bijeenkomst Extern €18.961,71
Afscheidsreceptie NIET op werkplek €130,24
Maaltijden Werkplek €27,12
Maaltijden en consumpties extern €153,18

Realisatie 2014 (Lasten): Kostensoort : Aankopen niet duurzame goedere

Realisatie 2014 (Lasten): Kostensoort : Aankopen niet duurzame goedere

Telecom gesprekskosten vast

€21,11

Huren

€68,18

Documentatie aanschaf

€479,29

Documentatie abonnement

€70,00

Overige specifieke gebruiksgoederen

€487,45

Overige specifieke verbruiksgoederen

€180,96

Adviesdiensten door derden

€1.724,01

Advertenties

€2.794,04

Overige diensten van derden

€51.065,78

Attenties pers wellevendheid <€25

€4.589,77

Geschenk pers feestdagen >€25

€409,91

Geschenken aan externen/relaties

€14.487,95

Reiskosten vliegtuig, taxi, boot

€14,99

Verblijfkosten werkzaamehden elders

€440,26

Werklunch/diner zakelijke relaties

€2.457,26

Maaltijden als gevolg van overwerk

€103,52

Taart/frisdrank in werktijd

€16.765,41

Personeelsactiviteit/jubilea intern

€75,48

Vergadering/bijeenkomst Extern

€18.961,71

Afscheidsreceptie NIET op werkplek

€130,24

Maaltijden Werkplek

€27,12

Maaltijden en consumpties extern

€153,18

Totaal

€115.507,62