Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Inhuur projectwerkzaamheden

Kostenplaats Kostenplaats EUR
Totaal €131.000,00
Ec. vestigingsklimaa €100.000,00
FLSE €31.000,00

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Inhuur projectwerkzaamheden

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Inhuur projectwerkzaamheden

Ec. vestigingsklimaa

€100.000,00

FLSE

€31.000,00

Totaal

€131.000,00