Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Overige exploitatiekosten

Kostenplaats Kostenplaats EUR
Totaal €2.503.464,12
Ec. vestigingsklimaa €74.309,22
FLSE €1.000.000,00
Verst. Econ. Structu €84.171,90
Toerisme en Evenemen €1.344.983,00

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Overige exploitatiekosten

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Overige exploitatiekosten

Ec. vestigingsklimaa

€74.309,22

FLSE

€1.000.000,00

Verst. Econ. Structu

€84.171,90

Toerisme en Evenemen

€1.344.983,00

Totaal

€2.503.464,12