Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Verrekeningen alle diensten Salarissen/u

Kostenplaats Kostenplaats EUR
Totaal -€277.350,00
Ec. vestigingsklimaa -€200.000,00
FLSE €99.650,00
Veilig ondernemen -€177.000,00

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Verrekeningen alle diensten Salarissen/u

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Verrekeningen alle diensten Salarissen/u

Ec. vestigingsklimaa

-€200.000,00

FLSE

€99.650,00

Veilig ondernemen

-€177.000,00

Totaal

-€277.350,00