Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Prod.decl.uren eigen personeel

Kostenplaats Kostenplaats EUR
Totaal €2.904.651,00
Ec. vestigingsklimaa €1.170.000,00
FLSE €50.000,00
Veilig ondernemen €214.437,00
Verst. Econ. Structu €1.269.000,00
Toerisme en Evenemen €201.214,00

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Prod.decl.uren eigen personeel

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Prod.decl.uren eigen personeel

Ec. vestigingsklimaa

€1.170.000,00

FLSE

€50.000,00

Veilig ondernemen

€214.437,00

Verst. Econ. Structu

€1.269.000,00

Toerisme en Evenemen

€201.214,00

Totaal

€2.904.651,00