Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Onderzoeks- en advieskosten

Kostenplaats Kostenplaats EUR
Totaal €50.000,00
Minimabeleid algem. €30.000,00
Bijzondere bijstand €20.000,00

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Onderzoeks- en advieskosten

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Onderzoeks- en advieskosten

Minimabeleid algem.

€30.000,00

Bijzondere bijstand

€20.000,00

Totaal

€50.000,00