Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Overige exploitatiekosten

Kostenplaats Kostenplaats EUR
Totaal €129.999,77
Minimabeleid algem. €29.999,77
Bijzondere bijstand €100.000,00

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Overige exploitatiekosten

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Overige exploitatiekosten

Minimabeleid algem.

€29.999,77

Bijzondere bijstand

€100.000,00

Totaal

€129.999,77