Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Ov.ink.overdr aan de overh(ex Rijk)

Kostenplaats Kostenplaats EUR
Totaal €221.000,00
Minimabeleid algem. €191.000,00
Schuldhulpverlening €30.000,00

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Ov.ink.overdr aan de overh(ex Rijk)

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Ov.ink.overdr aan de overh(ex Rijk)

Minimabeleid algem.

€191.000,00

Schuldhulpverlening

€30.000,00

Totaal

€221.000,00