Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : incidentele kosten

Kostenplaats Kostenplaats EUR
Totaal -€1.774.000,00
Minimabeleid algem. -€1.774.000,00

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : incidentele kosten

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : incidentele kosten

Minimabeleid algem.

-€1.774.000,00

Totaal

-€1.774.000,00