Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Wegen/str/pl verkeersm.

Kostensoort Kostensoort EUR
Totaal €111.186.083,81
Rentelasten €114,38
Personeel van derden €669.606,18
Inhuur ivm vacatures €50.000,00
Inhuur piekwerkzaamheden €375.000,00
Inhuur projectwerkzaamheden €50.000,00
Energie €1.620.614,02
Elektriciteit -€918.000,00
Benzine euro 95 ongelood €2.080,00
Kosten alg. plannen investeringen €56.818.780,00
Duurzame zaken €7.781.850,81
Afwikkeling vg jaren cat.341 €4.508,89
Verplichte scholing/studieopdracht (ook €20.282,00
Dienst- en werkkleding €9.959,00
Contributies en bijdragen €60.911,38
Onderhoudskosten €71.960,00
Onh.gr/weg/waterb.w. €5.237.694,00
Onderh. grond/weg/wb door aann. in regie €4.265.267,00
Onderhoud vervoermiddelen -€170.498,00
Onderh.machines/apparatuur/instal. €1.143,00
Onderhoud software €292.115,00
Onderhoud hardware €72.712,00
Schoonmaak planmatig (contract) €1.600,00
Overige schoonmaak €273.000,00
Beveiliging en bewakingskosten €10.000,00
Huur gebouwen €10.391,73
Huur/ lease €476.624,00
leasekosten auto's €6.120,00
Telefoonkosten €12.299,00
Verzekeringspremies €1.387,00
Onderzoeks- en advieskosten €6.495,00
Belastingen en heffingen €3.200,00
Afvalverwerking Veegvuil €426.000,00
Afvoeren fiets en autowrakken €22.000,00
Overige kosten €8.684.078,29
Activiteiten €167.000,00
Overige exploitatiekosten €3.196.861,92
Reisdocumenten in onderzoek -€174.184,77
Veterinaire deskundigheid -€680.000,00
Taakstelling materiele kosten -€819.264,84
Afschrijvingen €9.553,00
Afschrijving Bedrijfsgebouwen €11.900,00
Afschrijving mach.app. Installaties €1.758,00
Afschrijving ICT hardware/software €1.476,00
Afschrijving overige vaste activa €4.300,00
Rente Bedrijfsgebouwen €5.873,00
Rente mach.app. Installaties €94,00
Rente ICT hardware/software €261,00
Rente overige vaste activa €531,00
Rentelasten Lang -€56.525,00
Verrekeningen binnen eigen dienst (D) €1.462.603,34
Verrekening saldo resultaat afd. kpl -€236.682,00
Verrekeningen alle diensten Salarissen/u -€907.876,09
Verrekeningen alle diensten Salarissen/u -€67.001,00
Prod.decl.uren eigen personeel €18.147.944,18
Prod decl uren eigen pers. Interdienst. €1.996,00
Prod decl uren eigen personeel intern €260.274,00
Verrekening met ander dienst Servicekost €366.173,00
Doorbelasting Afdelingsoverhead €4.186.547,08
Doorbelasting SWFaza (fac.teams) van 996 €53.177,04
Kostenverdeling VTH producten €0,27

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Wegen/str/pl verkeersm.

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Wegen/str/pl verkeersm.

Rentelasten

Personeel van derden

Inhuur ivm vacatures

Inhuur piekwerkzaamheden

Inhuur projectwerkzaamheden

Energie

Elektriciteit

Benzine euro 95 ongelood

Kosten alg. plannen investeringen

Duurzame zaken

Afwikkeling vg jaren cat.341

Verplichte scholing/studieopdracht (ook

Dienst- en werkkleding

Contributies en bijdragen

Onderhoudskosten

Onh.gr/weg/waterb.w.

Onderh. grond/weg/wb door aann. in regie

Onderhoud vervoermiddelen

Onderh.machines/apparatuur/instal.

Onderhoud software

Onderhoud hardware

Schoonmaak planmatig (contract)

Overige schoonmaak

Beveiliging en bewakingskosten

Huur gebouwen

Huur/ lease

leasekosten auto's

Telefoonkosten

Verzekeringspremies

Onderzoeks- en advieskosten

Belastingen en heffingen

Afvalverwerking Veegvuil

Afvoeren fiets en autowrakken

Overige kosten

Activiteiten

Overige exploitatiekosten

Reisdocumenten in onderzoek

Veterinaire deskundigheid

Taakstelling materiele kosten

Afschrijvingen

Afschrijving Bedrijfsgebouwen

Afschrijving mach.app. Installaties

Afschrijving ICT hardware/software

Afschrijving overige vaste activa

Rente Bedrijfsgebouwen

Rente mach.app. Installaties

Rente ICT hardware/software

Rente overige vaste activa

Rentelasten Lang

Verrekeningen binnen eigen dienst (D)

Verrekening saldo resultaat afd. kpl

Verrekeningen alle diensten Salarissen/u

Verrekeningen alle diensten Salarissen/u

Prod.decl.uren eigen personeel

Prod decl uren eigen pers. Interdienst.

Prod decl uren eigen personeel intern

Verrekening met ander dienst Servicekost

Doorbelasting Afdelingsoverhead

Doorbelasting SWFaza (fac.teams) van 996

Kostenverdeling VTH producten

Totaal

€111.186.083,81