Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Parkeren

Kostensoort Kostensoort EUR
Totaal €16.407.761,76
Energie €243.814,00
Brandstoffen €31.360,50
Vorming en opleiding €76.760,00
Dienst- en werkkleding €44.137,00
Onderhoudskosten €593.634,92
Groot onderhoud €338.350,00
Onderh. grond/weg/wb door aann. in regie €10.100,00
Onderhoud vervoermiddelen €13.402,70
Onderh.Mach./app./inst.klein dagel. €129.078,00
Onderhoud software €139.380,00
Licentiekosten €458.691,50
Schoonmaak planmatig (contract) €7.393,20
Water €9.847,50
Beveiliging en bewakingskosten €69.993,00
Huur gebouwen €46.056,00
Huur/ lease €82.820,00
leasekosten auto's €36.652,90
Telefoonkosten €96.303,50
Overige communicatiekosten €61.528,18
Abonnementen €5.050,00
Drukwerk €26.260,00
Verzekeringspremies €67.548,80
Onderzoeks- en advieskosten €64.640,00
Belastingen en heffingen €151.752,50
Overige kosten €609.937,51
Vervoerskosten €419.150,00
Overige exploitatiekosten €5.718,62
Afschrijving Bedrijfsgebouwen €614.966,56
Afschrijving mach.app. Installaties €1.388.583,85
Afschrijving ICT hardware/software €24.500,00
Rente Gronden en terreinen €53.684,64
Rente Bedrijfsgebouwen €1.158.880,57
Rente mach.app. Installaties €153.279,20
Rente ICT hardware/software €2.660,00
Verrekeningen binnen eigen dienst (D) €286.783,44
Verrekeningen alle diensten Salarissen/u €427.017,90
Prod.decl.uren eigen personeel €552.491,21
Prod decl uren eigen pers. Interdienst. €7.870.204,06
Verrekening met ander dienst Servicekost €35.350,00

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Parkeren

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Parkeren