Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Binnenhavens en waterwege

Kostensoort Kostensoort EUR
Totaal €12.422.626,01
Personeel van derden €31.349,07
Energie €3.368,96
Elektriciteit €17.000,00
Brandstoffen €3.000,00
Benzine euro 95 ongelood €2.000,00
Duurzame zaken €8.452,86
Belastingen en heffingen €1.000,00
Verbruiksmateriaal voor overig onderhoud €2.000,00
Onh.gr/weg/waterb.w. €8.000.000,00
Onderhoud vervoermiddelen €32.000,00
Onderh.machines/apparatuur/instal. €9.000,00
Onderhoud software €45.000,00
Schoonmaak planmatig (contract) €3.000,00
Water €1.000,00
Huur/ lease €14.000,00
leasekosten auto's €3.000,00
Telefoonkosten -€2.000,00
Overige communicatiekosten €2.000,00
Overige publiciteits kosten €12.000,00
Abonnementen €3.000,00
Drukwerk €2.000,00
Verzekeringspremies €2.000,00
Onderzoeks- en advieskosten €9.000,00
Kosten geldverkeer €2.000,00
Afvalverwerking overig €4.000,00
Overige kosten €4.652.369,74
Overige exploitatiekosten -€1.815.180,00
Veterinaire deskundigheid -€19.894,00
Afschrijvingen -€15.000,00
Afschrijving Vervoermiddelen €14.000,00
Afschrijving mach.app. Installaties €21.000,00
Afschrijving ICT hardware/software €8.000,00
Afschrijving overige vaste activa €56.000,00
Rente Vervoermiddelen €3.000,00
Rente mach.app. Installaties €4.000,00
Rente ICT hardware/software €2.000,00
Rente overige vaste activa €45.000,00
Verrekeningen binnen eigen dienst (D) €380.944,90
Doorbelasting FAZA 2 €871.970,36
Doorbelasting SWFaza (fac.teams) van 996 €1.499,28
Doorbelasting Faza expl.locaties van 996 €3.744,84

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Binnenhavens en waterwege

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Binnenhavens en waterwege

Personeel van derden

Energie

Elektriciteit

Brandstoffen

Benzine euro 95 ongelood

Duurzame zaken

Belastingen en heffingen

Verbruiksmateriaal voor overig onderhoud

Onh.gr/weg/waterb.w.

Onderhoud vervoermiddelen

Onderh.machines/apparatuur/instal.

Onderhoud software

Schoonmaak planmatig (contract)

Water

Huur/ lease

leasekosten auto's

Telefoonkosten

Overige communicatiekosten

Overige publiciteits kosten

Abonnementen

Drukwerk

Verzekeringspremies

Onderzoeks- en advieskosten

Kosten geldverkeer

Afvalverwerking overig

Overige kosten

Overige exploitatiekosten

Veterinaire deskundigheid

Afschrijvingen

Afschrijving Vervoermiddelen

Afschrijving mach.app. Installaties

Afschrijving ICT hardware/software

Afschrijving overige vaste activa

Rente Vervoermiddelen

Rente mach.app. Installaties

Rente ICT hardware/software

Rente overige vaste activa

Verrekeningen binnen eigen dienst (D)

Doorbelasting FAZA 2

Doorbelasting SWFaza (fac.teams) van 996

Doorbelasting Faza expl.locaties van 996

Totaal

€12.422.626,01