Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Gem.schap. Baten&lasten v

Kostensoort Kostensoort EUR
Totaal €80.056.548,51
Stelpost nog te verdelen kosten €388.340,00
Lasten voormalig personeel €60.000,00
Personeel van derden €320.000,00
Inhuur projectwerkzaamheden €50.000,00
Energie €497.148,68
a/v Materieel €7.000,00
Belastingen en heffingen €110.000,00
Restauratieve voorzieningen €2.000,00
Onderh.GR en terr klein dagelijks €2.000,00
Onderhoud gebouwen planmatig €455.510,61
Onderhoud gebouwen klein dagelijks €29.000,00
Onderhoud gebouwen vandalism/schade €50.000,00
Onderh.Mach./app./inst.klein dagel. €19.000,00
Schoonmaak planmatig (contract) €175.100,00
Water €6.000,00
Beveiliging en bewakingskosten €19.000,00
Huur gebouwen -€264.030,00
Telefoonkosten €1.000,00
Overige communicatiekosten €60.000,00
Verzekeringspremies €859.025,63
Onderzoeks- en advieskosten €183.300,00
Belastingen en heffingen €1.575.558,80
Afvalverwerking overig €12.000,00
School- en leerling begeleiding €350.000,00
Overige kosten -€630.445,00
Activiteiten -€191.000,00
Overige exploitatiekosten €3.772.829,57
Soc. Verstr. in natura aan personen €3.335.900,00
Ov.ink.overdr aan de overh(ex Rijk) €284.211,50
Bijdr a schoolb iz a/v inventaris €428.545,02
Bijdr a schoolb iz huren €876.060,40
Bijdr a schoolb iz vandalism/schade €514.983,81
Subsidies aan Particulieren (ALLEEN SIU) €31.544.949,77
Afschrijvingen €8.962.821,93
Stelpost Kapitaallasten Onrendabel -€286.639,60
Stelpost Kapitaalln Onrend Leidsche Rijn -€50.392,00
Stelpost Kapitaallasten Rendabel €8.643.729,46
Afschrijving Bedrijfsgebouwen €169.525,00
Afschrijving mach.app. Installaties €133.778,68
Rente Gronden en terreinen €209.141,02
Rente Bedrijfsgebouwen €404.819,40
Rente grond-weg-waterb. Werken EN -€2.268.917,40
Rentelasten Lang €11.137.351,00
Verrekeningen binnen eigen dienst (D) €392.169,00
Verrekeningen alle diensten Salarissen/u €841.590,00
Doorbelasting VGE KPL5022* €1.235.465,34
Doorbelasting SW Overhead Staf van 996 €68.664,30
Kostenverdeling UVO €1.784.526,99
Kostenverdeling MO €3.775.926,60

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Gem.schap. Baten&lasten v

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Gem.schap. Baten&lasten v

Stelpost nog te verdelen kosten

Lasten voormalig personeel

Personeel van derden

Inhuur projectwerkzaamheden

Energie

a/v Materieel

Belastingen en heffingen

Restauratieve voorzieningen

Onderh.GR en terr klein dagelijks

Onderhoud gebouwen planmatig

Onderhoud gebouwen klein dagelijks

Onderhoud gebouwen vandalism/schade

Onderh.Mach./app./inst.klein dagel.

Schoonmaak planmatig (contract)

Water

Beveiliging en bewakingskosten

Huur gebouwen

Telefoonkosten

Overige communicatiekosten

Verzekeringspremies

Onderzoeks- en advieskosten

Belastingen en heffingen

Afvalverwerking overig

School- en leerling begeleiding

Overige kosten

Activiteiten

Overige exploitatiekosten

Soc. Verstr. in natura aan personen

Ov.ink.overdr aan de overh(ex Rijk)

Bijdr a schoolb iz a/v inventaris

Bijdr a schoolb iz huren

Bijdr a schoolb iz vandalism/schade

Subsidies aan Particulieren (ALLEEN SIU)

Afschrijvingen

Stelpost Kapitaallasten Onrendabel

Stelpost Kapitaalln Onrend Leidsche Rijn

Stelpost Kapitaallasten Rendabel

Afschrijving Bedrijfsgebouwen

Afschrijving mach.app. Installaties

Rente Gronden en terreinen

Rente Bedrijfsgebouwen

Rente grond-weg-waterb. Werken EN

Rentelasten Lang

Verrekeningen binnen eigen dienst (D)

Verrekeningen alle diensten Salarissen/u

Doorbelasting VGE KPL5022*

Doorbelasting SW Overhead Staf van 996

Kostenverdeling UVO

Kostenverdeling MO

Totaal

€80.056.548,51