Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Sport

Kostensoort Kostensoort EUR
Totaal €30.930.295,53
Toelagen structureel -€50.000,00
Personeel van derden €1.223.068,66
Energie €2.286.502,62
Brandstoffen €43.679,00
Duurzame zaken €46.514,32
a/v hardware €34.287,28
a/v software €6.602,00
a/v communicatie middelen €2.742,56
A/v ov. Machines en installaties €45.313,20
A/v Inventaris €479.975,90
a/v Materieel €94.500,32
Belastingen en heffingen €978.736,80
Dienst- en werkkleding €45.100,80
Contributies en bijdragen €1.028,80
Arbo kosten €2.285,32
Onderhoud GR en terr planmatig €364.339,68
Onderh.GR en terr klein dagelijks €67.134,16
Onderhoud Half/verharde opp. €27.424,08
Grondstoffen terreinen €132.598,40
Grondonderzoek terreinen €18.370,64
Stortkosten afval terreinen €29.738,92
Onderhoud gebouwen planmatig €781.251,06
Onderhoud gebouwen klein dagelijks €307.708,94
Onderhoud gebouwen vandalism/schade €35.000,00
Onderhoud gebouwen planmatig gebruiker €875.399,30
Onderhoud vervoermiddelen €61.118,16
Onderh.Mach.-app.-install.planmatig €193.352,06
Onderh.Mach./app./inst.klein dagel. €5.484,24
Onderh.Mach.-app.-install.planmatig gebr €432.638,50
Ondh meubilair/inven €8.738,92
Schoonmaak planmatig (contract) €782.609,60
Water €166.809,16
Beveiliging en bewakingskosten €72.546,48
Huur gebouwen €190.674,76
Onderhoud beplanting €7.000,00
Huur/ lease €18.000,00
Overige communicatiekosten €52.933,16
Reis-en verblijfkosten dienstreizen binn €812,76
Verzekeringspremies €277.119,40
Onderzoeks- en advieskosten €40.000,00
Juridische- en incassokosten €2.518,00
Kosten afvalverwijdering €17.000,00
Schadekosten €1.954,92
Kosten Betalingsverkeer €6.000,00
Consumptiegoederen (sauna) €20.000,00
Activiteiten €59.766,00
Vervoerskosten €24.298,72
Overige exploitatiekosten €208.418,91
Ov.ink.overdr aan de overh(ex Rijk) €110.000,00
Subsidies aan Particulieren (ALLEEN SIU) €319.400,00
Afschrijvingen €5.320.512,66
Stelpost Kapitaallasten Rendabel €1.036.195,87
Rentelasten Lang €2.915.001,68
Verrekeningen binnen eigen dienst (D) -€668.830,00
Verrekening met ander dienst Huren €1.824.526,36
Doorbelasting VGB KPL5021* €370.300,48
Doorbelasting VGE KPL5022* €8.135.484,58
Doorbelasting SW Overhead Staf van 996 €476.358,90
Kostenverdeling UVO €240.490,14
Kostenverdeling MO €321.758,35

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Sport

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Sport

Toelagen structureel

Personeel van derden

Energie

Brandstoffen

Duurzame zaken

a/v hardware

a/v software

a/v communicatie middelen

A/v ov. Machines en installaties

A/v Inventaris

a/v Materieel

Belastingen en heffingen

Dienst- en werkkleding

Contributies en bijdragen

Arbo kosten

Onderhoud GR en terr planmatig

Onderh.GR en terr klein dagelijks

Onderhoud Half/verharde opp.

Grondstoffen terreinen

Grondonderzoek terreinen

Stortkosten afval terreinen

Onderhoud gebouwen planmatig

Onderhoud gebouwen klein dagelijks

Onderhoud gebouwen vandalism/schade

Onderhoud gebouwen planmatig gebruiker

Onderhoud vervoermiddelen

Onderh.Mach.-app.-install.planmatig

Onderh.Mach./app./inst.klein dagel.

Onderh.Mach.-app.-install.planmatig gebr

Ondh meubilair/inven

Schoonmaak planmatig (contract)

Water

Beveiliging en bewakingskosten

Huur gebouwen

Onderhoud beplanting

Huur/ lease

Overige communicatiekosten

Reis-en verblijfkosten dienstreizen binn

Verzekeringspremies

Onderzoeks- en advieskosten

Juridische- en incassokosten

Kosten afvalverwijdering

Schadekosten

Kosten Betalingsverkeer

Consumptiegoederen (sauna)

Activiteiten

Vervoerskosten

Overige exploitatiekosten

Ov.ink.overdr aan de overh(ex Rijk)

Subsidies aan Particulieren (ALLEEN SIU)

Afschrijvingen

Stelpost Kapitaallasten Rendabel

Rentelasten Lang

Verrekeningen binnen eigen dienst (D)

Verrekening met ander dienst Huren

Doorbelasting VGB KPL5021*

Doorbelasting VGE KPL5022*

Doorbelasting SW Overhead Staf van 996

Kostenverdeling UVO

Kostenverdeling MO

Totaal

€30.930.295,53