Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Kunst

Kostensoort Kostensoort EUR
Totaal €33.120.751,05
Stelpost nog te verdelen kosten -€8.273,61
Stelpost nieuwe begroting 2013 -€0,20
Bruto salarissen -€2.206.362,00
Lasten voormalig personeel -€15.000,00
Inhuur piekwerkzaamheden -€424.370,00
Energie -€85.000,00
Elektriciteit €193,00
Duurzame zaken -€35.000,00
a/v hardware -€1.000,00
a/v software -€1.000,00
A/v Inventaris -€12.000,00
Inkopen catering en horeca -€140.500,00
Servies, glas en bestek -€10.000,00
Linnengoed -€12.500,00
Huur rest. Automaten -€23.000,00
Maaltijden overwerk, 24-diensten etc -€25.000,00
Personeelsadvertenties -€1.000,00
Vorming en opleiding -€56.500,00
Dienst- en werkkleding -€5.500,00
Overige personeelskosten via PSA -€50.500,00
Arbo kosten -€37.500,00
OR-kosten -€5.000,00
Onderhoudskosten -€12.500,00
Onderhoud software -€40.000,00
Automatisering SLA kosten -€26.000,00
Ondh meubilair/inven -€10.000,00
Onderhoud hardware -€25.000,00
Schoonmaak planmatig (contract) -€130.000,00
Beveiliging en bewakingskosten -€70.000,00
Huur gebouwen -€861.000,00
Overige huisvestingskosten -€100.000,00
leasekosten auto's -€10.000,00
Telefoonkosten -€20.000,00
Overige publiciteits kosten €0,00
Fotokopieën -€15.000,00
Bureaubehoeften, comp.sup. -€15.000,00
Abonnementen -€25.000,00
Portikosten -€60.000,00
Reis-en verblijfkosten dienstreizen binn -€6.000,00
Vacatiegelden €70.000,32
Representatie -€4.000,00
Verzekeringspremies -€16.000,00
Kosten afvalverwijdering -€13.000,00
Kosten geldverkeer -€10.000,00
Huur licht en geluid -€41.500,00
Stemmen -€20.000,00
Overige voorstellingskst €0,00
Overige kosten -€799.493,04
Overige exploitatiekosten -€1.938.857,00
kunstopdrachten €275.312,36
Ov.ink.overdr aan de overh(ex Rijk) €29.231.140,73
Overige inkomensoverdrachten €9.331.274,60
Afschrijvingen €284.798,35
Rente grond-weg-waterb. Werken EN -€53.830,67
Rentelasten Lang €207.402,27
Kostenverdeling Cultuur €1.197.815,94

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Kunst

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Kunst

Stelpost nog te verdelen kosten

Stelpost nieuwe begroting 2013

Bruto salarissen

Lasten voormalig personeel

Inhuur piekwerkzaamheden

Energie

Elektriciteit

Duurzame zaken

a/v hardware

a/v software

A/v Inventaris

Inkopen catering en horeca

Servies, glas en bestek

Linnengoed

Huur rest. Automaten

Maaltijden overwerk, 24-diensten etc

Personeelsadvertenties

Vorming en opleiding

Dienst- en werkkleding

Overige personeelskosten via PSA

Arbo kosten

OR-kosten

Onderhoudskosten

Onderhoud software

Automatisering SLA kosten

Ondh meubilair/inven

Onderhoud hardware

Schoonmaak planmatig (contract)

Beveiliging en bewakingskosten

Huur gebouwen

Overige huisvestingskosten

leasekosten auto's

Telefoonkosten

Overige publiciteits kosten

Fotokopieën

Bureaubehoeften, comp.sup.

Abonnementen

Portikosten

Reis-en verblijfkosten dienstreizen binn

Vacatiegelden

Representatie

Verzekeringspremies

Kosten afvalverwijdering

Kosten geldverkeer

Huur licht en geluid

Stemmen

Overige voorstellingskst

Overige kosten

Overige exploitatiekosten

kunstopdrachten

Ov.ink.overdr aan de overh(ex Rijk)

Overige inkomensoverdrachten

Afschrijvingen

Rente grond-weg-waterb. Werken EN

Rentelasten Lang

Kostenverdeling Cultuur

Totaal

€33.120.751,05