Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Algem. voorz.Wmo en Jeugd

Kostensoort Kostensoort EUR
Totaal €88.440.893,08
Stelpost nog te verdelen kosten -€162.836,00
Personeel van derden €226.000,00
Energie €413.320,00
A/v automatiseringsmiddelen €100.000,00
A/v ov. Machines en installaties €0,00
A/v Inventaris €150.000,00
Belastingen en heffingen €87.757,00
Onderhoudskosten €325.000,00
Onderh.GR en terr klein dagelijks €11.000,00
Onderhoud (bedrijfs)gebouwen €220.780,00
Onderhoud gebouwen planmatig €130.000,00
Onderhoud gebouwen planmatig gebruiker €0,00
Technischbeheer €95.000,00
Licentiekosten €30.000,00
Schoonmaak planmatig (contract) €687.114,00
Servicekosten €185.013,00
Water €30.000,00
Beveiliging en bewakingskosten €188.290,00
Beveiliging alarmopvolging -€109.290,00
Huur gebouwen €1.202.000,00
Overige communicatiekosten €140.000,00
Vacatiegelden €8.000,00
Verzekeringspremies €59.000,00
Onderzoeks- en advieskosten €25.000,00
Belastingen en heffingen €0,00
OZB €0,00
Kosten afvalverwijdering €53.500,00
Trajectbegeleiding cliënten DMO €100.000,00
Overige kosten €82.179,00
Activiteiten €588.080,43
Overige exploitatiekosten €2.126.403,76
Overige subsidies -€1.813.080,00
Soc. Verstr. in natura aan personen €16.588.281,00
Subsidies aan Particulieren (ALLEEN SIU) €60.658.068,67
Afschrijvingen €13.000,00
Stelpost Kapitaallasten Rendabel €21.371,84
Afschrijving Bedrijfsgebouwen €35.485,00
Afschrijving mach.app. Installaties €4.752,00
Rente Bedrijfsgebouwen €37.202,00
Rentelasten Lang €4.388,80
Verrekeningen binnen eigen dienst (D) €287.560,00
Verrekeningen alle diensten Salarissen/u -€864.204,00
Verrekening met ander dienst Servicekost €73.238,00
Verrekening met ander dienst Huren €1.993.251,00
Doorbelasting VGE KPL5022* €1.067.853,62
Doorbelasting SW Overhead Staf van 996 €68.051,24
Kostenverdeling MO €3.274.362,72

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Algem. voorz.Wmo en Jeugd

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Algem. voorz.Wmo en Jeugd

Stelpost nog te verdelen kosten

Personeel van derden

Energie

A/v automatiseringsmiddelen

A/v ov. Machines en installaties

A/v Inventaris

Belastingen en heffingen

Onderhoudskosten

Onderh.GR en terr klein dagelijks

Onderhoud (bedrijfs)gebouwen

Onderhoud gebouwen planmatig

Onderhoud gebouwen planmatig gebruiker

Technischbeheer

Licentiekosten

Schoonmaak planmatig (contract)

Servicekosten

Water

Beveiliging en bewakingskosten

Beveiliging alarmopvolging

Huur gebouwen

Overige communicatiekosten

Vacatiegelden

Verzekeringspremies

Onderzoeks- en advieskosten

Belastingen en heffingen

OZB

Kosten afvalverwijdering

Trajectbegeleiding cliënten DMO

Overige kosten

Activiteiten

Overige exploitatiekosten

Overige subsidies

Soc. Verstr. in natura aan personen

Subsidies aan Particulieren (ALLEEN SIU)

Afschrijvingen

Stelpost Kapitaallasten Rendabel

Afschrijving Bedrijfsgebouwen

Afschrijving mach.app. Installaties

Rente Bedrijfsgebouwen

Rentelasten Lang

Verrekeningen binnen eigen dienst (D)

Verrekeningen alle diensten Salarissen/u

Verrekening met ander dienst Servicekost

Verrekening met ander dienst Huren

Doorbelasting VGE KPL5022*

Doorbelasting SW Overhead Staf van 996

Kostenverdeling MO

Totaal

€88.440.893,08