Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Afvalverwijdering en -ver

Kostensoort Kostensoort EUR
Totaal €27.322.844,76
Elektriciteit €12.000,00
Brandstoffen €1.000,00
Diesel ongekleurd €19.000,00
Benzine euro 95 ongelood €4.120,00
Belastingen en heffingen €9.000,00
Verplichte scholing/studieopdracht (ook €24.169,00
Dienst- en werkkleding €11.868,00
Onderhoudskosten €426.000,00
Klein gereedschap e.d. €12.000,00
Onderhoud gronden en terreinen €41.000,00
Onderhoud GR en terr achterstallig €5.000,00
Onderhoud vervoermiddelen €58.195,00
Onderh.machines/apparatuur/instal. €1.362,00
Onderhoud software €152.000,00
Onderhoud hardware €12.100,00
Schoonmaak planmatig (contract) €524.000,00
Beveiliging en bewakingskosten €8.000,00
Huur gebouwen €17.384,00
leasekosten auto's €7.294,00
Telefoonkosten €14.657,00
Kosten Kamer van Koophandel online €8.000,00
Overige publiciteits kosten €251.000,00
Verzekeringspremies €3.103,00
Onderzoeks- en advieskosten €207.740,00
Juridische- en incassokosten €7.000,00
Afvalverwerking Restafval €5.956.000,00
Afvalverwerking Groente, Fruit en Tuinaf €569.000,00
KGA verwerkingskosten €124.000,00
Afvalverwerking overig €409.000,00
Afvalverwerking Grond €25.000,00
Subsidie afvoer oud papier €180.000,00
Afvalverwerking Kunststof €250.000,00
Afvalverzameling en transport €397.000,00
Overige kosten €1.028.860,48
Overige exploitatiekosten -€240.579,00
Veterinaire deskundigheid -€408.805,00
incidentele kosten €171.879,00
Afschrijving Bedrijfsgebouwen €121.000,00
Afschrijving Vervoermiddelen €35.000,00
Afschrijving mach.app. Installaties €13.095,00
Afschrijving ICT hardware/software €1.762,00
Afschrijving overige vaste activa €1.221.449,00
Rente Gronden en terreinen €22.000,00
Rente Bedrijfsgebouwen €78.000,00
Rente Vervoermiddelen €6.000,00
Rente mach.app. Installaties €1.112,00
Rente ICT hardware/software €311,00
Rente overige vaste activa €436.796,00
Verrekeningen binnen eigen dienst (D) €76.988,00
Verrekeningen binnen eigen dienst (Cr) €1,00
Verrekening saldo resultaat afd. kpl -€165.932,00
Verrekeningen alle diensten Salarissen/u €160.124,00
Verrekeningen alle diensten Salarissen/u €21,00
Prod.decl.uren eigen personeel €981.861,00
Prod decl uren eigen pers. Interdienst. €2.552,00
Verrekening met ander dienst Huren €55.000,00
Doorbelasting Dienstoverhead(P&O,C&O,Dir €88.978,32
Doorbelasting FAZA 2 €1.085.600,04
Doorbelasting Afdelingsoverhead €12.434.556,04
Doorbelasting SW Overhead Staf van 996 €115.640,16
Doorbelasting SWFaza (fac.teams) van 996 €252.582,72

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Afvalverwijdering en -ver

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Afvalverwijdering en -ver

Elektriciteit

Brandstoffen

Diesel ongekleurd

Benzine euro 95 ongelood

Belastingen en heffingen

Verplichte scholing/studieopdracht (ook

Dienst- en werkkleding

Onderhoudskosten

Klein gereedschap e.d.

Onderhoud gronden en terreinen

Onderhoud GR en terr achterstallig

Onderhoud vervoermiddelen

Onderh.machines/apparatuur/instal.

Onderhoud software

Onderhoud hardware

Schoonmaak planmatig (contract)

Beveiliging en bewakingskosten

Huur gebouwen

leasekosten auto's

Telefoonkosten

Kosten Kamer van Koophandel online

Overige publiciteits kosten

Verzekeringspremies

Onderzoeks- en advieskosten

Juridische- en incassokosten

Afvalverwerking Restafval

Afvalverwerking Groente, Fruit en Tuinaf

KGA verwerkingskosten

Afvalverwerking overig

Afvalverwerking Grond

Subsidie afvoer oud papier

Afvalverwerking Kunststof

Afvalverzameling en transport

Overige kosten

Overige exploitatiekosten

Veterinaire deskundigheid

incidentele kosten

Afschrijving Bedrijfsgebouwen

Afschrijving Vervoermiddelen

Afschrijving mach.app. Installaties

Afschrijving ICT hardware/software

Afschrijving overige vaste activa

Rente Gronden en terreinen

Rente Bedrijfsgebouwen

Rente Vervoermiddelen

Rente mach.app. Installaties

Rente ICT hardware/software

Rente overige vaste activa

Verrekeningen binnen eigen dienst (D)

Verrekeningen binnen eigen dienst (Cr)

Verrekening saldo resultaat afd. kpl

Verrekeningen alle diensten Salarissen/u

Verrekeningen alle diensten Salarissen/u

Prod.decl.uren eigen personeel

Prod decl uren eigen pers. Interdienst.

Verrekening met ander dienst Huren

Doorbelasting Dienstoverhead(P&O,C&O,Dir

Doorbelasting FAZA 2

Doorbelasting Afdelingsoverhead

Doorbelasting SW Overhead Staf van 996

Doorbelasting SWFaza (fac.teams) van 996

Totaal

€27.322.844,76