Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Bouwgrondexploitatie

Kostensoort Kostensoort EUR
Totaal €190.486.624,92
Stelpost nog te verdelen kosten -€1.810.412,00
Lasten voormalig personeel €5.601,44
Kapitaalrente Centrale Treasury €7.959.219,00
Inhuur projectwerkzaamheden €25.000,00
Kosten alg. plannen investeringen €1.473.302,00
Aankopen gronden €19.833.954,00
Verkoopverlies Gronden en terreinen €500.000,00
Duurzame zaken €30.378.851,00
A/v Inventaris -€15.706,00
Wervingskosten -€846,00
Pers. gerelateerde kosten vlg norm -€1.649,00
Huur gebouwen -€474.355,91
Telefoonkosten -€2.103,00
Overige communicatiekosten -€14.000,00
Fotokopieën €10.400,00
Representatie -€1.000,00
Overige kosten -€1.572.254,91
Overige exploitatiekosten €1.216.276,85
Overige inkomensoverdrachten -€3.689.028,00
InvBijdr+ovKap.overdr.overh.instel(ex R) €1.927.426,00
Inv Bijdr+ov kap.overdr.niet-overh inst. €5.000.000,00
Afschrijvingen €1.784.785,72
Stelpost Kapitaalln Onrend Leidsche Rijn -€2.700.000,00
Rente Gronden en terreinen €3.469.000,00
Rentelasten Lang €1.922.203,00
Verrekeningen binnen eigen dienst (D) €103.379.179,77
Verrekeningen binnen eigen dienst (Cr) -€12.069.760,13
Verrekeningen alle diensten Salarissen/u €2.592.402,63
Verrekeningen alle diensten Salarissen/u €84.263,00
Verrekeningen binnen eigen Ov. goederen& €31.158.078,00
Prod.decl.uren eigen personeel €1.673.123,00
Prod decl uren eigen pers. Interdienst. €189.600,00
Kostenverdeling LR -€1.742.925,54
Kostenverdeling POS -€2.000,00

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Bouwgrondexploitatie

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Bouwgrondexploitatie