Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Baten precariobelasting

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Baten precariobelasting

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Baten precariobelasting