Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Wegen/str/pl verkeersm.

Kostenplaats Kostenplaats Bedrag
Totaal €46.341.945,21
Talons €838.297,75
Hoofdwegen €69.540,00
Claims en verhaalschade verhardingen €1.992,22
Toestandsafhankelijk Onderhoud €1.615,55
Opbrengsten reclames JCDeceaux en V&H €39.344,73
Schadeverhaal €378.546,51
Bijdrage OVL Particulieren €145.642,14
Borden,palen,geleiderail en verkeersbake €6.673,76
Schade borden en palen €4.734,92
Verkeersborden particulieren €2.203,16
Schadeverhaal VRI €74.532,76
Parkeer Informatie Systeem(PRIS) €157.950,22
Verv.invest. Wegen €509.294,71
VI Civiele constructies €192.005,90
stedelijk beheer verhardingen, bruggen e €1.400.000,00
Lappers wijk 1 €5.445,75
Lappers wijk 6 €11.514,71
Lappers wijk 9 €18,61
Lappers wijk 10 €359,86
Reinigen algemeen €6.723,25
Programma Schoon €326.477,28
Reinigen wijk 6 €5.192,91
Gebiedsmanagement Schoon W/BS €15.812,00
Gebiedsmanagement Schoon NW/OV €2.504,52
Gebiedsmanagement Schoon NO/O €718,81
Reinigen wijk 8 €29.031,38
Gebiedsmanagement Schoon Z/ZW €1.007,51
Gebiedsmanagement Schoon LR/VdM €2.857,50
Gladheidbestrijding €19.400,00
Vergunningen Openbare Ruimte -€17.645,41
Vergunningen bijzonder gebruik openbare €3.118,65
Rioolvergunningen (Vergunningen Leges) €233,45
Ontheffingen OR (Vergunningen Leges) €36.964,95
Overige vergunningen (niet-reclame) €8.461,75
Vaste standplaatsen €3.316,80
Tijdelijke standplaatsen €32.418,60
Evenementen klein €44.317,90
Evenementen middel €111.638,00
Evenementen groot €96.637,75
Evenementen zeer groot €30.092,65
Binnenevenementen (leges)    €40.770,00
Versterkt geluid bij Evenementen €24.501,80
Evenementen tapvergunningen €35.697,60
Evenement Gebruiksvergunning VRU €13.134,95
Kabels en leidingen(Vergunningen Leges) €745.105,25
Exploitatie Openbare Ruimte -€23.053,79
Vaste standplaatsen (Recl.vz) €278.915,48
Tijdelijke standplaatsen(Recl.vz) €33.574,54
Evenementen klein €3.041,00
Evenementen middel €37.848,77
Evenementen groot €31.357,55
Evenementen zeer groot €11.390,00
Handhaving gebruik OR -€3.171,37
Adv., inform., etc. tijd.bereikbaarheid €6.180,00
Algemeen €65.000,00
Verkeer vervoer parkeerbeleid -€0,21
OV trein €9.000,00
U10 Netwerkorganisatie/convenant Mobilit €103.800,90
Stim.gebruik OV €11.356.564,70
Knelp.auto op hoofdw €5.382.868,21
Stim. gebruik fiets €17.845.040,32
wijkverkeersplannen €5.453.058,00
Realiseren P+R-voorz €292.328,00

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Wegen/str/pl verkeersm.

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Wegen/str/pl verkeersm.

Talons

Hoofdwegen

Claims en verhaalschade verhardingen

Toestandsafhankelijk Onderhoud

Opbrengsten reclames JCDeceaux en V&H

Schadeverhaal

Bijdrage OVL Particulieren

Borden,palen,geleiderail en verkeersbake

Schade borden en palen

Verkeersborden particulieren

Schadeverhaal VRI

Parkeer Informatie Systeem(PRIS)

Verv.invest. Wegen

VI Civiele constructies

stedelijk beheer verhardingen, bruggen e

Lappers wijk 1

Lappers wijk 6

Lappers wijk 9

Lappers wijk 10

Reinigen algemeen

Programma Schoon

Reinigen wijk 6

Gebiedsmanagement Schoon W/BS

Gebiedsmanagement Schoon NW/OV

Gebiedsmanagement Schoon NO/O

Reinigen wijk 8

Gebiedsmanagement Schoon Z/ZW

Gebiedsmanagement Schoon LR/VdM

Gladheidbestrijding

Vergunningen Openbare Ruimte

Vergunningen bijzonder gebruik openbare

Rioolvergunningen (Vergunningen Leges)

Ontheffingen OR (Vergunningen Leges)

Overige vergunningen (niet-reclame)

Vaste standplaatsen

Tijdelijke standplaatsen

Evenementen klein

Evenementen middel

Evenementen groot

Evenementen zeer groot

Binnenevenementen (leges)   

Versterkt geluid bij Evenementen

Evenementen tapvergunningen

Evenement Gebruiksvergunning VRU

Kabels en leidingen(Vergunningen Leges)

Exploitatie Openbare Ruimte

Vaste standplaatsen (Recl.vz)

Tijdelijke standplaatsen(Recl.vz)

Evenementen klein

Evenementen middel

Evenementen groot

Evenementen zeer groot

Handhaving gebruik OR

Adv., inform., etc. tijd.bereikbaarheid

Algemeen

Verkeer vervoer parkeerbeleid

OV trein

U10 Netwerkorganisatie/convenant Mobilit

Stim.gebruik OV

Knelp.auto op hoofdw

Stim. gebruik fiets

wijkverkeersplannen

Realiseren P+R-voorz

Totaal

€46.341.945,21