Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Saldo van kostenplaatsen

Kostenplaats Kostenplaats Bedrag
Totaal €13.845.618,20
PB&V €0,00
Verkoop €0,00
Hoofd & Teamchef Transportdienst €0,00
Containertransport €0,00
Ondergronds Inzamelen €0,00
Kolkenreinigen €0,00
Kraanwagen €0,00
Hoofd Inzamelen Teams €0,00
Inzamelen Teams €0,00
Containerdienst Inzamelen teams €0,00
Hoofd Gescheiden Inzamelen €0,00
Bedrijfsafvalinzameling -€0,00
Stadsingenieurs Ondersteuning €1.755,00
Stadsingenieurs Overplaatsbaar €0,00
Projecten Stedelijk Beheer €0,00
CT Bos en Bomenploeg €0,00
CTO Algemeen €0,00
CTO Werkplaats €0,00
Facilitair Serviceteam Cartesiusweg €0,00
Materieelbeheer Faza €0,00
Expl Ln v Maarschalkerweerd 2 €0,00
Technische Dienst €0,00
VGE Buitenaccommodaties €17.131,42
BCS CMIS €22.725,71
BCS Staf €22.458,68
IB IV Management €21.337,42
IB IV Kernvoorzieningen €18.099,00
IB Automatisering Utrecht €254,61
IB AUTO Besturing & Controle Algemeen €10.240,00
IB AUTO U-Cloudmanagement €83.361,50
IB AUTO U-Cloud Beheer €43.344,00
IB AUTO Applicatiebeheer €11.174,22
IB AUTO Infrastructuurbeheer €30.426,47
IB Financiën €0,07
IB Fin Betalen en Ontvangen €94,39
IB Fin Risicobeheer €6.777,50
IB HRM Expertise €65.517,48
IB JZ Advies €46.654,00
IB Facilitair en Huisvesting €332,11
IB Communicatie €203.204,88
IB Concern Inkoop €19.517,00
IB Projectmanagementbureau €391.049,47
PMB Ambtelijk secretarissen OR €5.317,00
IB Bestuursinformatie €37.094,68
Staf (olv IRM-er) €1,32
VTH Toezicht en Handhaving Bebouwde Omg. €3.911,20
VTH THBO Nieuwbouw, Verbouw & Officemang €537,12
Integr portefeuillemanagement IRM €19.013,84
Werk en Inkomen €147.000,00
Opleidingskosten Werk en Inkomen €8.981,25
WI BV Team BC en FB €90.000,00
WI BV Team Informatie & Procesmanagement €86.602,76
WI BKO Reg. coordinatiepunt fraudebestr. €166.556,85
WI BKO Beleid en contractman €955,78
WI Werk Team Frontoffice Werk 2 €356.833,38
WI Werk Team WGSP €21.436,53
WI Part Team Participatie €435.000,00
WI Part Team Schuldhulpverlening 1 €41.053,04
WI Part Team Schuldhulpverlening 2 €147.691,77
PBZ Bedrijfsbureau €68.350,00
PBZ Burgerzaken team 1 €737,79
Volksgezondheid €66.960,52
Jeugdgezondheidszorg €3.649,00
Publieke Gezondheidszorg €239.713,86
Volwassenen 1 -€25.632,49
Beleid, Expertise en Onderzoek -€42.880,00
Volwassenen 2 Tijdelijk -€5.818,91
REO Grondzaken €278,26
Woningbouw €32.688,50
Mobliliteit en Milieu €5.803,90
MM Realisatie Mobiliteit €3.860,10
MM Realisatie Milieu €103.737,71
MM Expertise Milieu €7.424,00
Maatchappelijke Ontwikkeling €500,00
MO Staf (olv IRM) €380.283,24
MO Onderwijs €10.096,13
Jeugd, Zorg en Veiligheid €103.444,16
MO Leerlingzaken €37.313,17
MO Subsidiebureau Officemanagement €1.010,50
Veiligheid €175.171,30
VLG Cluster Veiligheid 1 €3.341,42
VLG Cluster Veiligheid 2 €533,75
Veiligheid Reg. inform. & expert.centr. €73.841,00
Wk Wijkbureau Noordoost €6.288,90
Wk Wijkservicecentrum Vleuten de Meern €17.310,83
RO Gemeenteraad €716,98
Exploitatie grondbank €23.461,50
SI opdrachten particulieren €45.592,13
Dienstverlening Control & Ondersteuning €1.295.682,55
Begroting DV Stadsingenieurs €34.011,00
Afrek.P38 LR/POS/MCV €339.000,00
BCS IPM I-beheer €2.871.373,46
BCS IPM Groslijst €110.000,00
BCS Concernmanagement Financien en Contr €8.988,87
BCS CHRM Projecten €33.294,00
BCS Strategie Kansen voor West €109.917,89
BCS Algemeen €7.898,40
BCS Concernposten €441,05
IB IV Kern- en basisreg. €165.534,34
IB IV Postlogistiek en DMS €27.655,80
IB IV Externe trans.dienstv. -€26,98
IBAUTO Datacentre II €214.595,64
IBAUTO Generike Beheermiddelen €2.736,00
IB AUTO VDI Desktop €114.061,93
IB AUTO Telefonie €56.118,62
IB AUTO Connectivity €127.190,60
IB AUTO Printen en kopiëren €1.400,00
IB ABU Cameratoezicht €111.229,00
IB ABU Generiek product €1.056.000,00
IB FD Betalen en Ontvangen €2.147,48
IB FD Verhaalsschades €81.215,89
IB FD Overige Risicobeheer €74.331,28
IB FIN Externe Dienstverlening €202.875,00
IB Fin Bet & Ontv op- en afboeking -€40.482,27
IB HRM Frontoffice/Backoffice €302.769,11
IB HRM Bovenwet. WW uitkeringen €211.196,89
IB HRM Instroom, Doorstroom, Uitstroom €1.350,00
IB HRM Traineeprogramma €137.350,00
IB HRM Frictie Spoor 2 €32.724,00
IB F&H Consumptieve diensten SK €2.074,58
IB F&H Veiligheid en beveiliging SK -€2.099,93
IB F&H Ontvangst en gastheerschap SK €58.719,05
IB F&H Overige dienstverlening SK €609,15
IB F&H Huisvesting decentraal €85.827,72
IB F&H Onderhoud.decentr.HV €15.116,51
IB F&H Energie decentrale huisvesting €9.266,54
IB F&H Voorzien in consumptieve diensten €157,00
IB F&H Veiligheid en beveiliging €12.300,00
IB F&H Wagenpark €18.279,60
IB F&H VWS €1.174.978,41
IB F&H BGHU €364.105,39
IB F&H GGDrU €169.628,92
IB F&H UWV €138.701,45
IB F&H Victas €161.692,36
IB F&H SK opbrengsten kleine huurders €1.401,20
IB F&H Diverse huurders Stadhuis €21.062,00

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Saldo van kostenplaatsen

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostenplaats : Saldo van kostenplaatsen

PB&V

Verkoop

Hoofd & Teamchef Transportdienst

Containertransport

Ondergronds Inzamelen

Kolkenreinigen

Kraanwagen

Hoofd Inzamelen Teams

Inzamelen Teams

Containerdienst Inzamelen teams

Hoofd Gescheiden Inzamelen

Bedrijfsafvalinzameling

Stadsingenieurs Ondersteuning

Stadsingenieurs Overplaatsbaar

Projecten Stedelijk Beheer

CT Bos en Bomenploeg

CTO Algemeen

CTO Werkplaats

Facilitair Serviceteam Cartesiusweg

Materieelbeheer Faza

Expl Ln v Maarschalkerweerd 2

Technische Dienst

VGE Buitenaccommodaties

BCS CMIS

BCS Staf

IB IV Management

IB IV Kernvoorzieningen

IB Automatisering Utrecht

IB AUTO Besturing & Controle Algemeen

IB AUTO U-Cloudmanagement

IB AUTO U-Cloud Beheer

IB AUTO Applicatiebeheer

IB AUTO Infrastructuurbeheer

IB Financiën

IB Fin Betalen en Ontvangen

IB Fin Risicobeheer

IB HRM Expertise

IB JZ Advies

IB Facilitair en Huisvesting

IB Communicatie

IB Concern Inkoop

IB Projectmanagementbureau

PMB Ambtelijk secretarissen OR

IB Bestuursinformatie

Staf (olv IRM-er)

VTH Toezicht en Handhaving Bebouwde Omg.

VTH THBO Nieuwbouw, Verbouw & Officemang

Integr portefeuillemanagement IRM

Werk en Inkomen

Opleidingskosten Werk en Inkomen

WI BV Team BC en FB

WI BV Team Informatie & Procesmanagement

WI BKO Reg. coordinatiepunt fraudebestr.

WI BKO Beleid en contractman

WI Werk Team Frontoffice Werk 2

WI Werk Team WGSP

WI Part Team Participatie

WI Part Team Schuldhulpverlening 1

WI Part Team Schuldhulpverlening 2

PBZ Bedrijfsbureau

PBZ Burgerzaken team 1

Volksgezondheid

Jeugdgezondheidszorg

Publieke Gezondheidszorg

Volwassenen 1

Beleid, Expertise en Onderzoek

Volwassenen 2 Tijdelijk

REO Grondzaken

Woningbouw

Mobliliteit en Milieu

MM Realisatie Mobiliteit

MM Realisatie Milieu

MM Expertise Milieu

Maatchappelijke Ontwikkeling

MO Staf (olv IRM)

MO Onderwijs

Jeugd, Zorg en Veiligheid

MO Leerlingzaken

MO Subsidiebureau Officemanagement

Veiligheid

VLG Cluster Veiligheid 1

VLG Cluster Veiligheid 2

Veiligheid Reg. inform. & expert.centr.

Wk Wijkbureau Noordoost

Wk Wijkservicecentrum Vleuten de Meern

RO Gemeenteraad

Exploitatie grondbank

SI opdrachten particulieren

Dienstverlening Control & Ondersteuning

Begroting DV Stadsingenieurs

Afrek.P38 LR/POS/MCV

BCS IPM I-beheer

BCS IPM Groslijst

BCS Concernmanagement Financien en Contr

BCS CHRM Projecten

BCS Strategie Kansen voor West

BCS Algemeen

BCS Concernposten

IB IV Kern- en basisreg.

IB IV Postlogistiek en DMS

IB IV Externe trans.dienstv.

IBAUTO Datacentre II

IBAUTO Generike Beheermiddelen

IB AUTO VDI Desktop

IB AUTO Telefonie

IB AUTO Connectivity

IB AUTO Printen en kopiëren

IB ABU Cameratoezicht

IB ABU Generiek product

IB FD Betalen en Ontvangen

IB FD Verhaalsschades

IB FD Overige Risicobeheer

IB FIN Externe Dienstverlening

IB Fin Bet & Ontv op- en afboeking

IB HRM Frontoffice/Backoffice

IB HRM Bovenwet. WW uitkeringen

IB HRM Instroom, Doorstroom, Uitstroom

IB HRM Traineeprogramma

IB HRM Frictie Spoor 2

IB F&H Consumptieve diensten SK

IB F&H Veiligheid en beveiliging SK

IB F&H Ontvangst en gastheerschap SK

IB F&H Overige dienstverlening SK

IB F&H Huisvesting decentraal

IB F&H Onderhoud.decentr.HV

IB F&H Energie decentrale huisvesting

IB F&H Voorzien in consumptieve diensten

IB F&H Veiligheid en beveiliging

IB F&H Wagenpark

IB F&H VWS

IB F&H BGHU

IB F&H GGDrU

IB F&H UWV

IB F&H Victas

IB F&H SK opbrengsten kleine huurders

IB F&H Diverse huurders Stadhuis

Totaal

€13.845.618,20