Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Similar Cities Netwe

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €1.066,15
Diverse ontvangsten €700,00
Overige huisvestingsbaten €366,15

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Similar Cities Netwe

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Similar Cities Netwe

Diverse ontvangsten

€700,00

Overige huisvestingsbaten

€366,15

Totaal

€1.066,15