Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : G4 Samenwerking - Kantoor Brussel

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €6.000,00
Overige huisvestingsbaten €6.000,00

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : G4 Samenwerking - Kantoor Brussel

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : G4 Samenwerking - Kantoor Brussel

Overige huisvestingsbaten

€6.000,00

Totaal

€6.000,00