Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Verkeer vervoer parkeerbeleid

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€0,21
Subsidies en bijdragen provincie -€0,21

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Verkeer vervoer parkeerbeleid

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Verkeer vervoer parkeerbeleid

Subsidies en bijdragen provincie

-€0,21

Totaal

-€0,21