Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Exploitatie Openbare Ruimte

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€23.053,79
Huur onroerend goed -€27.867,49
Opbr. uit opdrachten voor derden -€430.842,47
Overige opbrengsten €435.656,17

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Exploitatie Openbare Ruimte

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Exploitatie Openbare Ruimte

Huur onroerend goed

-€27.867,49

Opbr. uit opdrachten voor derden

-€430.842,47

Overige opbrengsten

€435.656,17

Totaal

-€23.053,79