Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Handhaving gebruik OR

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€3.171,37
Opbr. uit opdrachten voor derden -€2.937,60
Dwangsommen -€233,77

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Handhaving gebruik OR

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Handhaving gebruik OR

Opbr. uit opdrachten voor derden

-€2.937,60

Dwangsommen

-€233,77

Totaal

-€3.171,37