Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Stim. gebruik fiets

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €17.845.040,32
Overige doorbelastingen €28.300,00
Overige opbrengsten €93.546,45
Diverse ontvangsten €73.125,00
Subsidies en bijdragen Rijk €1.670.381,00
Ov.ink.overdr. van overh. (ex Rijk) €3.819,92
Subsidies en bijdragen provincie €1.645.771,77
Subsidies en bijdragen derden €117.000,00
Expl.boeking onttrekking reserve €14.213.096,18

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Stim. gebruik fiets

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Stim. gebruik fiets

Overige doorbelastingen

€28.300,00

Overige opbrengsten

€93.546,45

Diverse ontvangsten

€73.125,00

Subsidies en bijdragen Rijk

€1.670.381,00

Ov.ink.overdr. van overh. (ex Rijk)

€3.819,92

Subsidies en bijdragen provincie

€1.645.771,77

Subsidies en bijdragen derden

€117.000,00

Expl.boeking onttrekking reserve

€14.213.096,18

Totaal

€17.845.040,32