Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : S VTH Handh. Stedelijk alg.

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €2.371.934,23
Parkeeropbrengsten overig €2.384.981,60
Overige opbrengsten €8.769,60
Kwijtschelding belastingen -€186,39
Oninbaar belastingen -€21.630,58

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : S VTH Handh. Stedelijk alg.

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : S VTH Handh. Stedelijk alg.

Parkeeropbrengsten overig

€2.384.981,60

Overige opbrengsten

€8.769,60

Kwijtschelding belastingen

-€186,39

Oninbaar belastingen

-€21.630,58

Totaal

€2.371.934,23