Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : O UVO P+R Westraven

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €346.900,01
Vrijval vaste activa reserve(= afschr vi €346.900,01

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : O UVO P+R Westraven

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : O UVO P+R Westraven

Vrijval vaste activa reserve(= afschr vi

€346.900,01

Totaal

€346.900,01