Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : O UVO P+R Uithof

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €78.477,64
Overige opbrengsten €6.720,22
Vrijval vaste activa reserve(= afschr vi €71.757,42

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : O UVO P+R Uithof

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : O UVO P+R Uithof

Overige opbrengsten

€6.720,22

Vrijval vaste activa reserve(= afschr vi

€71.757,42

Totaal

€78.477,64