Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : O UVO B.Gr. ABC straat

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €42.341,81
Vrijval vaste activa reserve(= afschr vi €42.341,81

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : O UVO B.Gr. ABC straat

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : O UVO B.Gr. ABC straat

Vrijval vaste activa reserve(= afschr vi

€42.341,81

Totaal

€42.341,81