Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : O UVO Gr. Vaartsche Rijn

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €40.031,04
Vrijval vaste activa reserve(= afschr vi €40.031,04

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : O UVO Gr. Vaartsche Rijn

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : O UVO Gr. Vaartsche Rijn

Vrijval vaste activa reserve(= afschr vi

€40.031,04

Totaal

€40.031,04