Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Aanvullend Seksuele Gezondheid

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €263.288,50
Vaccinaties reizigers €962,00
Overige opbrengsten €117.054,00
Subsidies en bijdragen Rijk €144.222,50
Subsidies en bijdragen derden €1.050,00

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Aanvullend Seksuele Gezondheid

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Aanvullend Seksuele Gezondheid

Vaccinaties reizigers

€962,00

Overige opbrengsten

€117.054,00

Subsidies en bijdragen Rijk

€144.222,50

Subsidies en bijdragen derden

€1.050,00

Totaal

€263.288,50