Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Inspectie Kinderopvang

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€40.268,00
Overige opbrengsten -€43.596,00
Vergoeding kosten invord. etc. €3.328,00

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Inspectie Kinderopvang

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Inspectie Kinderopvang

Overige opbrengsten

-€43.596,00

Vergoeding kosten invord. etc.

€3.328,00

Totaal

-€40.268,00