Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : GGDrU inwonersbijdr./maatwerk

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€125.529,29
Overige opbrengsten €21.078,71
Subsidies en bijdragen Rijk -€146.608,00

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : GGDrU inwonersbijdr./maatwerk

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : GGDrU inwonersbijdr./maatwerk

Overige opbrengsten

€21.078,71

Subsidies en bijdragen Rijk

-€146.608,00

Totaal

-€125.529,29