Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Verslavingszorg

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €1.116.308,62
Objectoverboeking Real Estate (huur) €87.947,01
Objectoverboeking Real Estate (serviceko €4.354,08
Inkomensoverdrachten van het Rijk €918.176,00
Vrijval vaste activa reserve(= afschr vi €105.831,53

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Verslavingszorg

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Verslavingszorg

Objectoverboeking Real Estate (huur)

€87.947,01

Objectoverboeking Real Estate (serviceko

€4.354,08

Inkomensoverdrachten van het Rijk

€918.176,00

Vrijval vaste activa reserve(= afschr vi

€105.831,53

Totaal

€1.116.308,62