Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Afrekeningen G38

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €19.216.686,92
Rente van derden €129.406,33
Doorberekende sal.kosten €57.830,00
Leegstandsderving onroerend goed €10.057,99
Tegenrek. Leegstandsderving onroerend go -€10.057,99
Objectoverboeking Real Estate (huur) €132.356,71
Conversies en bestemm. wijz. Erfpachten €1.034.066,00
Verkopen gronden €25.415.575,74
In erfpacht gegeven gronden €8.932.149,90
Objectoverboeking Real Estate (serviceko €38.901,71
Overige opbrengsten €397.748,66
Subsidies en bijdragen provincie €522.770,00
Rentebaten Lang €7.192,62
Verrekeningen binnen eigen dienst -€17.451.310,75

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Afrekeningen G38

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Afrekeningen G38

Rente van derden

€129.406,33

Doorberekende sal.kosten

€57.830,00

Leegstandsderving onroerend goed

€10.057,99

Tegenrek. Leegstandsderving onroerend go

-€10.057,99

Objectoverboeking Real Estate (huur)

€132.356,71

Conversies en bestemm. wijz. Erfpachten

€1.034.066,00

Verkopen gronden

€25.415.575,74

In erfpacht gegeven gronden

€8.932.149,90

Objectoverboeking Real Estate (serviceko

€38.901,71

Overige opbrengsten

€397.748,66

Subsidies en bijdragen provincie

€522.770,00

Rentebaten Lang

€7.192,62

Verrekeningen binnen eigen dienst

-€17.451.310,75

Totaal

€19.216.686,92