Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Bestemmingswijzigingen STUW

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €6.319.557,43
Erfpachten -€4.325.755,46
Conversies en bestemm. wijz. Erfpachten €10.645.312,89

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Bestemmingswijzigingen STUW

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Bestemmingswijzigingen STUW

Erfpachten

-€4.325.755,46

Conversies en bestemm. wijz. Erfpachten

€10.645.312,89

Totaal

€6.319.557,43