Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : SO UV Act.

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €865.193,57
Verkopen gronden €94.398,20
Opbr. uit opdrachten voor derden €59.023,80
Overige opbrengsten €652.058,69
Subsidies en bijdragen provincie €59.712,88

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : SO UV Act.

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : SO UV Act.

Verkopen gronden

€94.398,20

Opbr. uit opdrachten voor derden

€59.023,80

Overige opbrengsten

€652.058,69

Subsidies en bijdragen provincie

€59.712,88

Totaal

€865.193,57