Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Conversieregeling 1989

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €25.455.280,52
Rek.crt. Rent derden -€197.933,30
Rente van derden €729.462,93
Conversies en bestemm. wijz. Erfpachten €2.788.754,89
In erfpacht gegeven gronden €22.134.996,00

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Conversieregeling 1989

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Conversieregeling 1989

Rek.crt. Rent derden

-€197.933,30

Rente van derden

€729.462,93

Conversies en bestemm. wijz. Erfpachten

€2.788.754,89

In erfpacht gegeven gronden

€22.134.996,00

Totaal

€25.455.280,52