Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Resultaten normuitgiftes

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €663.430,21
Verkopen gronden €531.789,69
In erfpacht gegeven gronden €131.040,52
Overige opbrengsten €600,00

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Resultaten normuitgiftes

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Resultaten normuitgiftes

Verkopen gronden

€531.789,69

In erfpacht gegeven gronden

€131.040,52

Overige opbrengsten

€600,00

Totaal

€663.430,21