Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Afrek. PS Won.bwproj

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €32.117.907,79
Verkopen gronden €26.514.953,21
In erfpacht gegeven gronden €5.347.807,28
Verkoopopbrengst onroerende zaken -€499.195,42
Aan-\Afsluiten riolering €323.240,82
Overige opbrengsten €38.896,93
Investeringsbijdragen derden €392.204,97

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Afrek. PS Won.bwproj

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Afrek. PS Won.bwproj

Verkopen gronden

€26.514.953,21

In erfpacht gegeven gronden

€5.347.807,28

Verkoopopbrengst onroerende zaken

-€499.195,42

Aan-\Afsluiten riolering

€323.240,82

Overige opbrengsten

€38.896,93

Investeringsbijdragen derden

€392.204,97

Totaal

€32.117.907,79