Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Parken en Plas

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €18.887.110,05
Verkopen gronden €9.525.794,96
In erfpacht gegeven gronden €207.878,13
Verkoopopbrengst onroerende zaken €739.995,04
Aan-\Afsluiten riolering €35.730,52
Overige opbrengsten €21.716,40
Investeringsbijdragen derden €8.355.995,00

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Parken en Plas

Realisatie Q4 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Parken en Plas

Verkopen gronden

€9.525.794,96

In erfpacht gegeven gronden

€207.878,13

Verkoopopbrengst onroerende zaken

€739.995,04

Aan-\Afsluiten riolering

€35.730,52

Overige opbrengsten

€21.716,40

Investeringsbijdragen derden

€8.355.995,00

Totaal

€18.887.110,05